ხშირად დასმული კითხვები

თუ თქვენს კითხვაზე პასუხი ვერ ნახეთ, მოგვწერეთ!

    კონტაქტი

ხშირად დასმული კითხვები


Qiwi Visa ბარათის ლიმიტები

Qiwi Visa ბარათის ლიმიტები განსხვავდება Qiwi ელ. საფულეში თქვენი იდენტიფიცირების დონის შესაბამისად:

სტატუსი მინიმალური (Минимальный):

 • ნაშთის მაქსიმალური თანხა - 15 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • თვეში გადახდების მაქსიმალური თანხა - 40 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ბანკომატში თანხის განაღდების 24 საათიანი ლიმიტი - 5 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ბანკომატში თანხის განაღდების თვიური ლიმიტი - 20 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი

 

სტატუსი ძირითადი (Основной):

 • ნაშთის მაქსიმალური თანხა - 60 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • თვეში გადახდების მაქსიმალური თანხა - 200 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ბანკომატში თანხის განაღდების 24 საათიანი ლიმიტი - 5 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ბანკომატში თანხის განაღდების თვიური ლიმიტი - 40 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი

 

სტატუსი პროფესიონალი (Профессиональный):

 • ნაშთის მაქსიმალური თანხა - 600 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ერთჯერადი გადახდის მაქსიმალური თანხა - 200 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ბანკომატში თანხის განაღდების 24 საათიანი ლიმიტი - 100 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი
 • ბანკომატში თანხის განაღდების თვიური ლიმიტი - 200 000 რუსული რუბლის ეკვივალენტი

გააზიარე