ხშირად დასმული კითხვები

თუ თქვენს კითხვაზე პასუხი ვერ ნახეთ, მოგვწერეთ!

    კონტაქტი

ხშირად დასმული კითხვები


იდენტიფიკაცია Wallet One ელექტრონულ საფულეში

Wallet One ელექტრონულ საფულეში არსებობს მომხმარებლის იდენტიფიკაციის 3 მეთოდი:   

 • გამარტივებული იდენტიფიკაცია ლარში
 • იდენტიფიკაცია ოფისში ვიზიტით ლარში
 • იდენტიფიკაცია ოფისში ვიზიტით რუსულ რუბლში

Wallet One - ელექტრონულ საფულეში რეგისტრაციის დროს ავტომატურად გენიჭებათ ვერიფიკაციის საწყისი დონე. განსაზღვრული შესაძლებლობები და ლიმიტები (რომელთა ნახვა შესაძლებელია  ელექტრონულ საფულეში >მენიუში>კონფიგურაცია> იდენტიფიკაცია და ლიმიტები)

 

რეგისტრაციის შემდეგ მინიჭებული უფლებები:

 • საფულის ბალანსის შევსება
 • მომსახურების გადახდა(გარდა იმ სერვისებისა, რომლიდანაც შესაძლებელია თანხის გატანა)
 • მეგობრისთვის თანხის გაგზავნა ( ელექტრონულ საფულეში)

 

როგორ გავიაროთ „გამარტივებული იდენტიფიკაცია“ Wallet One  ელექტრონულ საფულეში ?

Wallet One - ელექტრონულ საფულეში შესაძლებლობებისა და ლიმიტების
გაზრდისთვის, საჭიროა შეავსოთ განაცხადი „ძირითადი შესაძლებლობები“, ამისთვის აუცილებელია   საკუთარ  ელექტრონულ საფულეში, პროფილის მთავარ მენიუში აირჩიოთ

კონფიგურაცია>იდენტიფიკაცია და ლიმიტები>ვალუტა ლარი>ძირითადი შესაძლებლობები>შესაძლებლობების გაზრდა ა შეავსოს განაცხადი.

იდენტიფიკაციისთვის სავალდებულოა შემდეგი მონაცემების შეყვანა ქართულად:

 • გვარი                          
 • სახელი
 • სქესი
 • ადგილსამყოფელის მისამართი
 • საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი საერთაშორისო ინდექსით  
 • საკონტაქტო ელ. ფოსტა
 • პირადი ნომერი მაგალითად: 01111111111                                                                                        

                               
 1                               

დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგ“ და შეავსეთ  დანარჩენი ველები

 • დამატებითი დოკუმენტი :(პასპორტი,პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,ID ბარათი)

ჩაწერეთ იმ დოკუმენტის ნომერი, რომლითაც ავსებთ   განაცხადს ნიმუში:

პასპორტი- 01АА11111

ID- 11AA12345

პირადობის მოწმობა- ა1111111

 • გაცემის თარიღი
 • მოქმედების ვადა
 • გამცემი ორგანო
 • რეგისტრაციის ქვეყანა
 • რეგისტრაციის მისამართი

   2                                                                

დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგ“

 I ატვირთეთ წინა მხარე                                                  

II ატვირთეთ უკანა მხარე

 

 3

 

შემდეგ  მონიტორზე გამოვა შეტყობინება:                                  

 4

 

 • მობილურ ტელეფონზე მიიღებთ SMS შეტყობინებას იდენტიფიკაციის გავლის შესახებ
 • განაცხადი გამარტივებული იდენტიფიკაციის შესახებ ავტომატურად იგზავნება Wallet One - ში
 • განაცხადი განიხილება ერთ სამუშაო დღეში
 • შევსებული მოთხოვნა იდენტიფიკაციის შესახებ გადის ვერიფიკაციას W1-ში
 • მოგივათ შეტყობინება საკუთარ Wallet One-ელექტრონულ საფულეში  გამარტივებული იდენტიფიკაციის წარმატებით გავლის ან უარის შესახებ
 • მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემების დათვალიერების შემდეგ, თუ რაიმე მონაცემი შევსებული არ არის სრულად ან არასწორად, გამარტივებულ იდენტიფიკაციაზე განცხადებას ენიჭება სტატუსი უარყოფილია, მიზეზი ავტომატურად მოგივათ შეტყობინების სახით საკუთარ ელექტრონულ საფულეში.

 

 

გაზრდილი ლიმიტები და შესაძლებლობების ნახვა მომხმარებელს შეუძლია

მენიუში>კონფიგურაცია>იდენტიფიკაცია და ლიმიტები

 • ანგარიშის შევსება
 • მომსახურების გადახდა
 • მეგობრისთვის თანხის გაგზავნა ( ელექტრონულ საფულეში)
 • თანხის გატანა

 

იდენტიფიკაცია ოფისში ვიზიტით ლარში :

 

თუ გსურთ შესაძლებლობებისა და ლიმიტების გაზრდა W1 -ელექტრონულ საფულეში აუცილებელია საკუთარი პროფილის მენიუში შეავსოთ განაცხადი.

 

მთავარ მენიუში აირჩიოთ კონფიგურაცია  > იდენტიფიკაცია და ლიმიტები > ვალუტა ლარი > ძირითადი შესაძლებლობები > იდენტიფიკაციის გავლა ლიმიტების გაზრდის მიზნით > შემდეგ ყველაფერი ხელმისაწვდომია

მთავარ ეკრანზე გამოჩნდება ფანჯარა                 

 

 5

 

 

აირჩევთ „ოფისში ვიზიტი“ და მიყევით ინსტრუქციას , აუცილებელია ყველა საჭირო  მონაცემის შევსება შესაბამის ველებში

 • გვარი
 • სახელი
 • სქესი
 • ადგილსამყოფელის მისამართი
 • საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი საერთაშორისო ინდექსით (მაგალითად: 995 XXXXXXXXX)
 • საკონტაქტო ელ. ფოსტა
 • პირადი ნომერი ( ნიმუში : 01111111111)

 დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგ“ და მოგივათ sms - შეტყობინება კოდის სახით.

 

 6

 

 

კოდს ჩაწერთ აღნიშნულ ველში და გააგრძელებთ იდენტიფიკაციისთვის საჭირო მონაცემების  შევსებას .

 • დამატებითი დოკუმენტი:(პასპორტი,ID ბარათი,პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი)
 • არჩეული დოკუმენტის ნომერი ნიმუში:  (პასპორტი- 01АА11111; ID- 11AA12345 ; პირადობის მოწმობა- ა1111111)
 • გაცემის თარიღი
 • მოქმედების ვადა
 • გამცემი ორგანო
 • რეგისტრაციის ქვეყანა
 • რეგისტრაციის მისამართი

                                                                    

 

დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგ“ და ბოლო ეტაპი განაცხადის ბეჭდვა

 

 7

მას შემდეგ რაც შეავსებთ განაცხადს და  ამობეჭდავთ მას, აუცილებელია  საკუთარ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით (რომლის მიხედვითაც შეავსეთ განაცხადი) და ამობეჭდილი განაცხადით მობრძანდეთ კომპანიის ოფისში.

მისამართი: მიცკევიჩის N 27 გ ან ნინუა ქ N 3

ადგილზე მოხდება ინფორმაციის შემოწმება და ვერიფიკაციის დადასტურება.

 

როგორ გავიაროთ იდენტიფიკაცია რუსულ რუბლში ?


თუ გსურთ ელექტრონულ საფულეში აწარმოოთ ოპერაციები რუსულ რუბლში, აუცილებელი პირობაა იდენტიფიკაციის გავლა ამ ვალუტაში ოფისში ვიზიტით.

 პირველ რიგში  საკუთარ ელექტრონულ საფულეში უნდა შეავსოთ განაცხადი რუსულ ენაზე. ამისთვის საჭიროა:

 • ინტერფეისის ენა შეცვალოთ ქართულიდან>რუსულზე
 • ვალუტა მიუთითოთ რუსული რუბლი
 • განაცხადი შეავსოთ რუსული ასოებით

 

Настсройки>Лимиты>Доступно всё>Повысить возможности

9

აღნიშნულ ფანჯარაში აირჩევთ Визит в офис>გაეცანით წესებს და პირობებს და თუ ეთანხმებით>Принимаю>Персональные данные

შეავსეთ მონაცემები რუსულად!

 • Фамилия                      
 • Имя
 • Отчество
 • Пол
 • Адрес местонахождения
 • Контактный телефон (например:995 XXXXXXXXX)
 • Контактный e-mail
 • СНИЛС > მიუთითეთ >               

           10

 

 • Дополнительный документ

 მიუთითეთ დოკუმენტი, რომლითაც ავსებთ განაცხადს და შესაბამის ველში ჩაწერეთ პირადი ნომერი მაგ:01111111111

      12                                                                                                                                                                                                                                                                                 დააჭირეთ ღილაკს „далее“ და შეავსეთ არსებული ველები:

 • Дата рождения
 • Место рождения
 • Документ : მიუთითეთ აუცილელად паспорт
 • Серия и номер :

მიუთითეთ იმ დოკუმენტის ნომერი რომლითაც ავსებთ განაცხადს მაგ: 11AA11111

 14

 • Кем выдан
 • Дата выдачи
 • Код подразделения
 • Страна регистрации
 • Адрес регистрации

 

დააჭირეთ ღილაკს „далее“  აირჩიეთ შემოსავლის წყარო სიიდან და ამ შემოსავლის წყაროს ოდენობა

11

დააჭირეთ ღილაკს „далее” , აირჩიეთ ქვეყანა

 12

დააჭირეთ ღილაკს „далееბოლო ეტაპი განაცხადის ბეჭდვა

13

 

 

გააზიარე