ხშირად დასმული კითხვები

თუ თქვენს კითხვაზე პასუხი ვერ ნახეთ, მოგვწერეთ!

    კონტაქტი

ხშირად დასმული კითხვები


ვის სჭირდება MM Clearing System?კომპანიებს (სერვისპროვაიდერებს)


კომპანიებს (სერვისპროვაიდერებს), რომელიც ყიდის გარკვეულ პროდუქციასა თუ მომსახურეობას და გადახდების მიღების ორგანიზების სურვილი აქვს ფართო ქსელის მეშვეობით. ამ ნაბიჯით ის ზოგავს ფულსა და ენერგიას, რადგან MMCS-სთან მიერთებით ის უკავშირდება საგადახდო ბაზრის ფართო ქსელს და აღარ უწევს ბაზარზე არსებულ უამრავ საგადახდო სისტემასთან ცალკეულად მიერთება.

ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს


ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს, რომელსაც სურვილი აქვს მიიღოს გადახდები საკუთარი ინფრასტრუქტურით სხვადასხვა სერვისპროვაიდერის სასარგებლოდ. MMCS-სთან მიერთებით მას საშუალება ეძლევა მხოლოდ ერთი ინტეგრაციით 400-მდე სერვისპროვაიდერის სასარგებლოდ მიიღოს გადახდები და ბაზარზე არსებული ყველაზე მაღალი საკომისიო ყოველ მიღებულ გადახდაზე. 

გააზიარე