ხშირად დასმული კითხვები

თუ თქვენს კითხვაზე პასუხი ვერ ნახეთ, მოგვწერეთ!

    კონტაქტი

ხშირად დასმული კითხვები


რა არის MM Clearing System?


  
   


MM Clearing System
- ეს არის კომპანია „მანი მუვერს“-ის მიერ სუფთა ფურცლიდან შექმნილი გადახდების მიმღები სისტემა, რომელიც საერთაშორისო ბაზარზე დღეს არსებული მოთხოვნების შესაბამისად შეიქმნა. ის მოიცავს თანამედროვე პროგრამულ-აპარატურულ კომპლექსს, რაც სრულად ოპერირდება ჩვენი კომპანიის პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდის მიერ.

MMCS - MMCS-ის მუშაობის პრინციპი, , ერთი შეხედვით, მარტივია: სისტემა ონლაინრეჟიმში იღებს გადახდას სააგენტო ქსელიდან და გადასცემს სერვისპროვაიდერს. ამ გზით ის ახორციელებს ტრაფიკის კონსოლიდირებას ერთ წერტილში, რაც მომგებიანია როგორც სერვისპროვაიდერისთვის, ასევე აგენტისათვის. ორივე მხარისათვის ინტეგრაცია ერთ წერტილში ხორციელდება, რაც ნიშნავს შემდეგს - არავითარი დამატებითი ხარჯი!

აგენტი ეს არის სუბიექტი, რომელსაც გააჩნია გადახდის მიმღები წერტილები - ნებისმიერი ვებგვერდი, თვითმომსახურების ტერმინალი, გადახდების მიმღები მომსახურების ცენტრი და სხვა.

სერვისპროვაიდერი წარმოადგენს იურიდიულ პირს, რომელიც მომსახურებას ან პროდუქციას ელექტრონულად ყიდის.

გააზიარე