ხშირად დასმული კითხვები

თუ თქვენს კითხვაზე პასუხი ვერ ნახეთ, მოგვწერეთ!

    კონტაქტი

ხშირად დასმული კითხვები


როგორია ვალუტის გადარიცხვის ლიმიტები Keeper Mini საფულეში?

WebMoney Transfer-ის სისტემის ის მომხმარებლები, რომლებმაც პირად მონაცემებში არ მიუთითეს და არ დაამოწმეს თავიანთი მობილურის ნომერი, თანხების გადარიცხვისას შეზღუდულები არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ შეავსოთ თქვენი WM საფულეები, მაგრამ გადარიცხვების ოპერაციების შესრულება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირად მონაცემებში მიუთითებთ და დაამოწმებთ თქვენს მობილურის ნომერს.


1. WM Keeper Mini -ის მომხმარებლისთვის, რომელიც არ ფლობს WM Keeper Classic-ს ან WM Keeper Light-ს, საფულეზე მაქსიმალური ნაშთის ოდენობა შეადგენს:


 
2. ლიმიტები ისეთ ოპერაციებზე, რომელზეც არ არის ჩართული «подтверждения операций с помощью SMS или ENUM»: 

ატესტატი - ფსევდონიმი და ფორმალური
 
 


ატესტატი - საწყისი და პერსონალური
 
3. ლიმიტები ისეთ ოპერაციებზე, რომელზეც ჩართულია «подтверждения операций с помощью SMS или ENUM»:


ატესტატი - ფსევდონიმი და ფორმალური
 
ატესტატი - საწყისი

ატესტატი - პერსონალური და უფრო მაღალი


გააზიარე