ხშირად დასმული კითხვები

თუ თქვენს კითხვაზე პასუხი ვერ ნახეთ, მოგვწერეთ!

    კონტაქტი

ხშირად დასმული კითხვები


რა სახის საფულე არსებობს webmoney-ს სისტემაში?

Webmoney-ს სისტემაში არსებობს ოთხი ტიპის საფულე (keeper mini, keeper classic, keeper light, keeper mobile) ყველა მათგანს ახასიათებთ გარკვეული თავისებურებანი და განმასხვავებლი ქმედუნარიანობა.
დღეს დღეობით უკვე შესაძლებელია სხვადასხვა საფულის ინტეგრაცია და გაერთიანება ერთ მთლიანში, აღნიშნული მეთოდი გაცილებით ამარტივებს Webmoney სისტემის გამოყენებას. განვიხილოთ სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანი.

გააზიარე